pastwisko.org

Basisschool de piramide deurne

Datum van publicatie: 13.11.2020

Wethouder Helm Verhees knipte vervolgens een lintje door waarna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik maakten het gebouw te bekijken. De Piramide kenmerkt zich door het blijvend investeren in de kwaliteit van het onderwijs, onze medewerkers en de nauwe samenwerking met de?

Onderstaande grafiek toont dit percentage voor de schooljaren tot en met De gegevens zijn hierbij afkomstig uit meer dan 25 verschillende open data bron bestanden met cijfers en andere informatie over het primair onderwijs in Nederland. De naam werd gekozen na een wedstrijd onder de leerlingen. Bekijk hier de eindtoetscores van de andere scholen in Deurne!

In het gebouw is ook plek voor kinderopvang en het is de bedoeling dat er wijkactiviteiten worden georganiseerd. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.

Waarin respect voor verschillen en normen en waarden centraal staan. Basisschool de piramide deurne zien onderwijs als zeer belangrijke investering in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat deze zich zowel materieel als immaterieel terugverdient. De diversiteit aan talenten, basisschool de piramide deurne, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan.

Opvang voor schooltijd Er is geen opvang Tussenschoolse opvang Opvang na schooltijd In samenwerking met Sportstuif Waar vindt de opvang plaats.

Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Daar wil je als ouder bij helpen!

De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan.
 • Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?
 • Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft. In telde de school leerlingen, verdeeld over acht groepen.

Aantal leerlingen per schooljaar en per leeftijdscategorie voor De Piramide Deurne. De schaal van de grafiek loopt van de minimale tot de maximale waarde die in in Nederland door scholen van het type Basisonderwijs op de Cito eindtoets is gescoord zie deze uitleg. Lees hier welke verschillende schalen en scores deze toets methodieken gebruiken. Basisscholen Basisscholen overzicht gemeente Deurne. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus.

Gemeente woonplaats wijk buurt Postcode Nederland , provincies.

 • Eind jaren negentig van de vorige eeuw kreeg men te maken met leegstand door terugloop van het aantal leerlingen.
 • Spelend leren. Bij de oprichting was F.

Download Rapportage De Piramide. Denominatie: Rooms-Katholiek. En bekijk ook de regionale informatie uit de omgeving van De Piramide Deurne op de buurtpagina voor Koolhof. Welk rooster hanteert deze school.

Bron kinderopvang.

Aantal personeelsleden per functie per jaar Heel even geduld alsjeblieft Als de postcode van de leerling en vestiging gelijk zijn op basis van de eerste 4 tekens van een postcode, dan is de berekende afstand 0, terwijl die in werkelijkheid groter zal zijn.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst Heel even geduld alsjeblieft

Dit maakt dat er gemiddeld 0,26 opvangplaats per jongere in de buurt van basisschool De Piramide is:? Download de schoolrapportage. Bevoegdgezagnummer: De koffie cups lidl machine had vier lokalen met een speelhal voor de kleuters en de lagere school begon met acht lokalen en een aula.

Aantal leerlingen naar leeftijd Schooljaar basisschool de piramide deurne, inkomen: gemiddeld inkomen per inwoner per jaar voor buurt Koolhof. Bevolking, De Piramide Heel even geduld alsjeblieft Naamruimten Pagina Overleg.

Ter overweging bij alle cijfers: Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. Op donderdag 5 maart legden de kinderen van basisschool De Piramide, De Brigantijn en Spring Kinderopvang gezamenlijk symbolisch de eerste steen voor de nieuwe brede maatschappelijke voorziening De Vlieger. Zie deze bronbeschrijving.

 • Dat kan de hele dag, zonder dat je kind het door heeft.
 • Aantal per leerjaar Aantal per leeftijd.
 • Dan kunt u hiervoor ook terecht op de  site van de Piramide.
 • Bovenstaande grafiek toont in iedere rij een schooljaar met de uitstroom van leerlingen naar de middelbare school.

Aantal FTE in tijdelijke of vaste dienst Heel even geduld alsjeblieft De leerlingen wonen voornamelijk in de buurt van de school, basisschool de piramide deurne. Overzicht van het aantal leerlingen per postcode van de huisadressen van de leerlingen van De Piramide in schooljaar Jouw steun in de vorm van een donatie bijvoorbeeld voor een kopje koffie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen basisschool de piramide deurne van harte welkom.

Naast de eindtoets gaat dit om de leerprestaties in basisschool the bold and the beautiful gratis vooruitkijken als geheel.

Ja Toelichting Sportstuif biedt hier voor ouders meerdere mogelijkheden aan. In de buurt Koolhof wonen jongeren en zijn plaatsen voor kinderopvang beschikbaar: 60 bij de buitenschoolse opvang BSO58 bij gastouders VGO en 48 bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal KDV.

Overzichten Corona statistieken. Bron kinderopvang.

Browser out of date.

Wilt u meer informatie? Deze prijs voor de meest effectieve en originele aanpak van leesbevordering werd samen met de Nationale Onderwijsprijs uitgereikt.

Ter overweging bij alle cijfers: Bedenk bij alle cijfers alsjeblieft dat de situatie voor iedere school anders is. Daarnaast wordt per jaar getoond of- en zo ja hoeveel- leerlingen langer dan 8 jaar over het doorlopen van de basisschool gedaan hebben.

Internetadres: www. Ouwerling Deurne. En dat iedereen zijn eigen talenten heeft.

Ook in categorie:
  14.11.2020 16:17 Lokman:
  Advies niet mogelijk: 0 Totaal aantal leerlingen met advies: 24 Totaal aantal leerlingen:

  21.11.2020 03:49 Mathijn:
  Opvang voor schooltijd Er is geen opvang Tussenschoolse opvang In het schoolgebouw Opvang na schooltijd In en buiten het schoolgebouw Zijn er kosten voor de ouders?

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@pastwisko.org