Nowe horyzonty, czyli Kazimierz Dolny nad Wisłą (II-IV 2008)

Osiągnięcia
Na początku była potrzeba. Potrzeba, by tworzyć, rozwijać się i podjąć konkretne działanie. Czyli, jak to z początkami bywa – potrzeba z odrobiną chaosu. Były poszukiwania, próby skoków na głęboką wodę (po fundusze z Norwegii), mediacje u lokalnych władz… Potrzeba (wciąż niezaspokojona) dalej podstępnie przychodziła nocą i co wieczór nawiedzała coraz to inną osobę…. Aż nastąpiło lśnienie, błysk perspektywiczny. To było ogłoszenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W konkursie Fundacji pojawiła się dla nas nadzieja, że wreszcie zagra ta orkiestra.{jgxtimg src:=[images/stories/brygada3.jpg] width:=[400] title:=[Delegacja Pastwiska.org w drodze na sesję (fot. Marcin Kleszczewski)]} Delegacja Pastwiska.org w drodze na sesję (fot. Marcin Kleszczewski)Krótki telefon: „Halo, czy takie małe, nowe stowarzyszenie może przyjechać? Z Suwałk stowarzyszenie…”. Wniosek, pieczątki... i tak zakwalifikowaliśmy się jako Pastwisko.org do programu szkoleniowego dla specjalistów rynku pracy „Work in Poland”. Do udziału w szkoleniu…
Read More