Dostęp do Gazety.ngo.pl w naszej bibliotece

Interwencje
 Do Biblioteki Publicznejim. Marii Konopnickiejw Suwałkach Stowarzyszenie Pastwisko.org w Suwałkach zwraca się z prośbą o prenumeratę czasopisma GAZETA.NGO.PL. Jest to "miesięcznik dla społecznie zaangażowanych", skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych. Pismo dostępne jest jedynie w prenumeracie, której roczny koszt wynosi 20 zł (12 numerów).Suwalskie stowarzyszenia i fundacje zazwyczaj nie posiadają środków na zakup czasopism. Dostępność pisma branżowego w Bibliotece Publicznej w Suwałkach mogłaby usprawnić ich funkcjonowanie oraz popularyzować ideę społeczeństwa obywatelskiego. Wydawcą periodyku jest Stowarzyszenie Klon/Jawor, a szczegółowe warunki prenumeraty dostępne są na stronie www.gazeta.ngo.pl.Decyzja o zamówieniu tego wydawnictwa przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach spotka się z pewnością z dużym uznaniem środowiska suwalskich organizacji pozarządowych.  Z poważaniem Wojciech Pająk prezes Stowarzyszenia Pastwisko.org{moscomment}
Read More