Jaka praca taka… (e)migracja?

KomPressJa
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) wraz z Partnerami serdecznie zapraszają w dniach 14 i 15 października 2008 r. do Białegostoku i Suwałk na seminaria pt. Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań.Seminaria będą miały charakter przede wszystkim edukacyjno-informacyjny. Ich celem jest  przedstawienie charakterystyki i analizy problemów podlaskiego rynku pracy w kontekście zjawiska migracji zarobkowych. Zaprezentujemy przyczyny migracji zarobkowych, ich wpływ na rynek pracy i przedstawimy propozycje nowatorskich rozwiązań nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom migracji.  Jako punkt wyjścia do dyskusji zaprezentujemy główne tezy raportu FISE pt. „Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych na obszarach powiązanych z rynkiem pracy” autorstwa dr Joanny Tyrowicz i dr Pawła Kaczmarczyka. Seminaria organizowane są w ramach programu „Work in Poland”, realizowanego przez FISE.  Program ten odpowiada na problemy polskiego rynku pracy…
Read More

Samotność w Suwałkach – konkurs filmowy!

KomPressJa
Projekt "KomPressJa" jest skierowany do młodych ludzi dotkniętych zjawiskem migracji zarobkowej, opuszczonych czy to przez rodzica, czy przyjaciół. Wrażliwość, zwłaszcza w okresie wchodzenia w dorosłość, może prowadzić w takich warunkach do depresji, załamania, podejmowania nieprzemyślanych decyzji życiowych. Jednak ta sama wrażliwość, a nawet przykre emocje, mogą zrodzić twórczy impuls.Rozpoczynamy pomoc od konkursu na filmik pt. "Samotność w Suwałkach", w którym główną nagrodą jest kamera cyfrowa, a 12 autorów najlepszych prac weźmie udział w całym cyklu zajęć trwających od wakacji do grudnia 2008 r. Będą to wycieczki po Suwalszczyźnie, warsztaty fotograficzne i dziennikarskie, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym oraz profesjonalny kurs komputerowy dla dziennikarzy-amatorów. Technika filmu dowolna (byle cyfrowa), czas do 5 minut. Termin składania prac - 6 czerwca 2008 r.UWAGA! Termin składania prac został przedłużony do 13 czerwca!  W…
Read More