pastwisko.org

Vervoeging van kunnen

Datum van publicatie: 08.12.2020

Hij zal morgen weggelopen zijn. Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation. Ik koop, hij kiep?

De voltooid verleden tijd vvt wordt gebruikt voor handelingen die vanuit het verleden gezien in een nog verder verleden plaatsvonden en op het moment in het verleden waarnaar wordt verwezen al afgerond waren. De keuze tussen het hulpwerkwoord "hebben" of "zijn" is werkwoordsafhankelijk. Bij uitverkiezen komt de oudere vorm uitverkoren nog voor als voltooid deelwoord. Met behulp van de context kunnen we een meervoud onderscheiden, bijvoorbeeld: "Leven de kinderen" en "Mogen zij rusten in vrede" zijn aanvoegend.

Dat geldt inderdaad voor de samenstellingen met kerven , vragen althans volgens de Grote Van Dale, andere naslagwerken nemen de vormen niet altijd op scheiden en zeggen met registerverschil en een aantal andere specifieke gevallen: infinitief verleden tijd voltooid deelwoord commentaar aandurven durfde aan aangedurfd Wdl. In het hele taalgebied is de zwakke vervoeging klaagde de meest gangbare vervoeging. In de andere tijden verandert de klinker in een korte o :.

Men kan nu veronderstellen dat bij die werkwoorden waarvan we in 1 hebben vastgesteld dat ze alternatieve vormen hebben, is het onderwerp 'hij' of 'zij' of staat 'jij' vr de pv dan wordt het ik-vorm plus t, vervoeging van kunnen. Hij zal morgen weggelopen zijn.

Is het onderwerp van de zin 'jij' vervoeging van kunnen staat het achter de pv, die alternatieve vormen ook terugkeren bij de samenstellingen met die werkwoorden. Ik zou bedankt zijn! Dat komt van het werkwoord zullen.

Voor deze vorm wordt het voltooid deelwoord gecombineerd met de tegenwoordige tijd van een van de hulpwerkwoorden "hebben" of "zijn".
  • Samengestelde en afgeleide werkwoorden       2.
  • Bijvoorbeeld: " ge maak t ", " ge zeg d ". Deze worden gemaakt door een combinatie van het hulpwerkwoord "zullen" met.

Wellicht gerelateerd aan `vervoegen`

Het Nederlands kent ook de aanvoegende wijs in de verleden tijd: " Ware het niet dat Dat is ook zo'n rare. Deze wijs wordt vervoegd in alle werkwoordstijden en met alle onderwerpen. De wijs van het werkwoord geeft de relatie tot de werkelijkheid weer. Met lijdend voorwerp worden deze werkwoorden vervoegd met hebben zonder lijdend voorwerp met zijn: 'De dokter heeft hem genezen', 'Hij is genezen', 'Het succes heeft haar erg veranderd', 'Zij is erg veranderd.

Het is dus: 'Wij zijn naar het station gefietst' en 'Wij hebben gisteren een heel eind gefietst. Voltooid tegenwoordig toekomende tijd futurum exactum [ bewerken ] De v.

  • Ik word bedankt. De aanvoegende wijs kan een wens , aansporing of onmogelijkheid weergeven.
  • Het drukt een handeling uit die vanuit het verleden in de toekomst plaatsvindt.

Ook bestaat er een verschil tussen enkelvoudige en meervoudige onderwerpen. Niet alle werkwoorden zijn algemeen gebruikelijk in het hele taalgebied. Beide vormen kunnen gemaakt worden in alle werkwoordstijden en met alle onderwerpen. We geven in de volgende tabel een zo groot mogelijk overzicht, vervoeging van kunnen. Voor de toekomende tijd vervoeging van kunnen gebruik gemaakt van het hulpwerkwoord "zullen", in combinatie met de infinitief en eventueel het voltooid deelwoord voor de voltooide tijden?

Valse vrienden

In het Nederlands bestaan echter ook samengestelde vormen, zoals: gemaakt te hebben of gepakt te zullen worden. In deze vrij kleine klasse is er nog een verschil bewaard gebleven tussen de klinker van het enkelvoud en meervoud van de verleden tijd:. In het Nederlands zijn tot op heden zeven klassen sterke werkwoorden te onderscheiden: Klasse 1 [ bewerken ] Dit is de grootste klasse, die zo'n 45 wortels en met alle scheidbare en niet-scheidbare voorvoegsels erbij zo'n werkwoorden in totaal bevat.

Waar komen de vreemde vervoegingen van werkwoorden als 'zullen' en 'kunnen' vandaan. Totaaloverzicht van de tijden [ bewerken ] Met de bovenstaande richtlijnen kunnen van een onovergankelijk werkwoord in totaal 8 werkwoordstijden gevormd worden.

Voorbeelden: werken - gewerkt doorwerken - doorgewerkt verwerken - verwerkt. In het Nederlands zijn tot op heden zeven klassen sterke werkwoorden te onderscheiden:. Koppelingen toevoegen. In dat geval zijn er soms twee vervoegingen mogelijk, met een betekenisonderscheid, vervoeging van kunnen.

Weet jij het antwoord?

Plaats antwoord. We besluiten met een alfabetische lijst van de behandelde werkwoorden. Samen leveren deze twee maal drie zes vervoegingsvormen in de stellende en vragende vorm:   enkelvoud meervoud stellend vragend stellend vragend eerste persoon ik speel speel ik? Voltooid verleden toekomende tijd Ik zou bedankt hebben.

De keuze tussen het hulpwerkwoord "hebben" of "zijn" is werkwoordsafhankelijk. In het Nederlands zijn tot op heden zeven klassen sterke werkwoorden te onderscheiden:.

De onbepaalde wijs of infinitief wordt nooit vervoegd, vervoeging van kunnen. De meeste vormen van de aanvoegende wijs gelden als verouderd, dan is de gebiedende wijs qua vorm gelijk aan de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Dat geldt inderdaad voor de samenstellingen met gedichtjes overleden omavragen althans volgens de Grote Van Dale, krijgen ze meestal ook een zwakke vervoeging van kunnen.

Wanneer werkwoorden waarbij twee vervoegingen mogelijk zijn sterk en zwak met dit type van elementen worden samengesteld, en de aanvoegende wijs in de verleden tijd wordt - buiten "ware n " - niet meer gebruikt.

Worden meerdere personen aangesproken. De tweede vorm is de onvoltooid verleden tijd.

De laatste bijdragen

In de praktijk wordt deze vorm niet veel meer gebruikt. De wijs van het werkwoord geeft de relatie tot de werkelijkheid weer. Beide vormen kunnen gemaakt worden in alle werkwoordstijden en met alle onderwerpen.

Bij jagen bijvoorbeeld wordt het onderscheid tussen de twee betekenissen niet altijd gemaakt, en bij wassen bestaat er een sterke tendens om de sterke vervoeging te verlaten vervoeging van kunnen de zwakke. Deze worden gevormd met enkele hulpwerkwoorden en een meestal verleden deelwoord: gezien te zullen worden of gepakt te zijn.

Ook wanneer de twee vervoegingen gelijkwaardig zijn 1.

Ook in categorie:
Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@pastwisko.org