Ludzie Pastwiska

Home / Ludzie Pastwiska

W 18 stowarzyszonych osobach zbieramy kompetencje około 30 zawodów, pięciu plemion i trzech ministerstw. Dbamy o to, co nas łączy. A łączy nas natura i kultura Suwalszczyzny oraz potrzeba zmieniania świata na trochę lepszy tu, gdzie mamy na niego wpływ.

Wspólny mianownik naszej różnorodnej grupy opisuje poniższe zestawienie, a nasze twarze znajdziesz w sekcji O nas.