Kultura i natura w edukacji

Home / Kultura i natura w edukacji

Na Suwalszczyźnie nie można inaczej. Tu kultura i natura łączą się ściśle. W teatrze, w bajce, w krajobrazie.